שאלות נפוצות

מתי תאונה נחשבת תאונת עבודה?

כל תאונה שמתרחשת בזמן העבודה וכן תאונה שמתרחשת בדרך הקבועה מהבית לעבודה וחזרה ייחשבו כתאונות עבודה. חשוב להדגיש כי ככל שהייתה סטייה כלשהי מהדרך שאיננה סטייה קבועה, אזי התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה. למשל, אם בכל בוקר הינך שמה את הילדים בגן בדרך לעבודה או נוהגת דרך קבע לבצע פעולה אחרת בדרך לעבודה או בדרך חזרה הביתה תיחשב התאונה כתאונת עבודה. לעומת זאת, סטייה מהדרך לצורך בדיקה רפואית או כדי לקנות שוקו מהמכולת תגרום לתאונה בדרך זאת שלא להיחשב כתאונת עבודה.

מתי תאונה נחשבת כתאונת דרכים?

כל תאונה שארעה תוך כדי שימוש בכלי רכב מנועי החייב בביטוח חובה נחשבת כתאונת דרכים. בגדר שימוש נכנסים מעבר לנהיגה ברכב, גם שימושים של תאונה שמתרחשת בעליה מהרכב לצורך תחילת נסיעה או ירידה ממנו בסיום נסיעה, תאונה עקב שימוש בכוח המכני של הרכב, תיקון דרך, תיקון הכרחי לצורך תחילת נסיעה, אולם תאונה במהלך פריקה וטעינה כבר לא תיחשב תאונת דרכים.

מה עלי לעשות אם הייתי מעורב בתאונה?

ראשית, לנסות להירגע. שנית, אם מדובר בתאונת דרכים יש לתעד את הרכבים ולחליף פרטים עם הצד השני ועדים אם יש. אם מדובר בחבלה עקב מפגע כלשהו אזי חשוב מאוד לתעד מיידית את המפגע ולדווח עליו לרשות המתאימה- בין אם עירייה, קניון, מפעל וכיו"ב. לאחר מכן יש לפנות מיידית לקבלת טיפול רפואי ולוודא שבמסמך הקבלה נרשמו במפורש ובפירוט נסיבות החבלה וכן כל האיברים שנפגעו עקב התאונה. בבדיקות הרפואיות אין לבצע תנועות אשר גורמות לכאב כלשהו.

את מי אוכל לתבוע אם נפצעתי בתאונה בחו"ל?

ראשית, יש לבדוק עם עורך דין מהמדינה שבה נפצעתם אם ישלכם זכות תביעה כנגד גורם באותה מדינה. לעניין תביעה בארץ, הרי שניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי על דמי תאונה- עד 3 חודשי היעדרות מהעבודה ולאחר מכן להגיש תביעת נכות כללית. בנוסף, אם יש ברשותכם ביטוחים פרטיים לרבות ביטוח אובדן כושר עבודה ו/או תאונות אישיות אזי ניתן להגיש תביעה כנגד ביטוחים אלה בנוסף.

איך אני יודע אם אני זכאי לפיצוי בגין מצב סיעודי?

אדם סיעודי הינו אבל אשר סובל מתשישות נפש או אדם שמוגבל לפחות ב- 3 מתוך 6 פעולות שנקראות פעולות ADL והם היכולת לקום , ללכת , להתלבש, לאכול , לעשות צרכים ולהתקלח.

מתי עלי להגיש תביעה לביטוח לאומי לאחר תאונת עבודה?

בהקדם האפשרי ולא יאוחר משנה ממועד התאונה. ככלל, מומלץ להגיש את התביעה בהקדם האפשרי כדי לממש את הזכויות המלאות כבר בשלב הראשוני, לרבות קבלת פיצוי על ימי ההיעדרות מהעבודה עקב התאונה ונכויות זמניות, אולם אם מתעכבים בהגשה אין לעבור את המועד- שנה ממועד התאונה, שכן  אז הינכם נקנסים בגין העיכוב וייתכן שהתביעה לדמי פגיעה אף תידחה.

איזה בדיקות רפואיות עלי לעשות לאחר פציעה בתאונה?

לעיתים תכופות רופאי קופת החולים אינם ששים להפנות לבדיקות רפואיות מעמיקות לאור העלויות הגבוהות שלהן ומכיוון שאינן הכרחיות מבחינה רפואית לטעמם, אולם הזמן הנכון לעשות את הבדיקות המעמיקות לרבות CT ו- MRI הינו לאחר תאונה, זאת כדי לברר את המצב הרפואי לאשורו לפני סילוק התביעה ובכדי למנוע מצב שבו לאחר שנים רבות יתברר שנגרם נזק עקב התאונה שלא אובחן ואז מאוחר מידיי לקבל פיצוי בגינו. לכן, חשוב להתעקש ולפנות לרופאים מומחים גם אם נדרש לשלם על התייעצות איתם בכדי למצות את הבירור הרפואי לאחר תאונה. כל בדיקה וכל ממצא שווים כסף רב בתביעה.

מתי בעצם צריך להתחיל את הטיפול המשפטי בתביעה מול חברת הביטוח?

האם צריך להמתין עד שיהיו בידי הנפגע את מלוא המסמכים הרפואיים, או שצריך להתחיל את הטיפול בתביעה מוקדם ככל האפשר? בכן, התשובה לשאלה זו היא שאת הטיפול המשפטי בתביעה צריך להתחיל בשלב מוקדם ככל האפשר לאחר התאונה. כלומר, רצוי שנפגעי תאונות דרכים יפנו לקבלת ייצוג משפטי של עורך דין, בשלב המוקדם ביותר האפשרי לאחר התאונה.
ייצוג של עורך דין החל משלב מוקדם לאחר התאונה, יכול לצמצם באופן משמעותי את הסיכוי לכך שהנפגע יעשה טעויות כלשהן במסגרת התנהלותו מול הגורמים השונים הקשורים לתיק, וכך למעשה גודל הסיכוי של הנפגע לקבל את הפיצוי המקסימלי המגיע לו בעקבות התאונה.

פטור ממס הכנסה לנכים

על מי בדיוק חל הפטור, מהו גובה ההכנסה הפטור ממס וכיצד מקבלים את הפטור? פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) היא החוק המסדיר את נושא מס ההכנסה בישראל. על מנת להקל על בעלי מוגבלויות, המתקשים לעתים קרובות להשתכר די למחייתם ולממן את צורכיהם הרפואיים, קובע סעיף 9(5) לפקודה כי בתנאים מסוימים יוענק פטור ממס הכנסה לנכים.

קביעת אחוזי נכות רפואית בוועדה של ביטוח לאומי

החלטת הוועדה הרפואית תישלח למגיש התביעה לאחר התייצבותו ולאחר שתקבע אם וכמה אחוזי נכות רפואית לחשב לו. קביעת אחוזי הנכות הרפואית מתבססת על רשימת ליקויים שהוגדרה בתקנות הביטוח הלאומי. לכל ליקוי המופיע ברשימה נלווה אחוז הנכות הרפואית שיש לייחס לו, ואחוז הנכות משתנה גם.במקרה שמגיש התביעה סובל ממספר ליקויים גם יחד, השיעור הכולל של אחוזי הנכות הרפואית שייקבע לו, לא יהיה מבוסס על סיכום פשוט של אחוזי הנכות הנלווים למגוון הליקויים מהם הוא סובל, אלא יחושב לו שיעור נכות משוקלל. משמע, אחוזי הנכות בשל כל ליקוי המתווסף לליקוי בעל אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו על בסיס ההפרש שנותר לאחר ניכוי אחוזי הנכות שכבר נקבעו.

ועדות רפואיות בביטוח לאומי

אחוזי הנכות הרפואית שייקבעו לנפגע ע"י הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, לא יהיו חופפים בהכרח לדרגת אי הכושר שתקבע לנפגע. למשל, ייתכן כי בעקבות הפרעה בקצב הלב ייקבעו לנפגע 40 אחוזי נכות, אך תקבע לו בשל כך דרגת אי כושר בשיעור של 60% בלבד (ולא אובדן מלא של הכושר), כיוון שהגורמים המוסמכים יסברו כי הנפגע איבד רק את כושר תפקודו עקב הפגיעה בלבו באופן חלקי בלבד.

החמרת מצב במסגרת ענף נפגעי עבודה

ברגע שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לך בהחמרת מצבך בעקבות תאונה בעבודה, אתה רשאי לשוב ולפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לבדיקה חוזרת מידיי שישה חודשים במידה וחלה החמרה במצבך הרפואי.
על ידי פנייה לרופא תעסוקתי במסגרת קופת החולים, שלו מציגים פרוטוקול של הועדה הרפואית האחרונה שעברת עם מסמכים המעידים על כך שחלה החמרה במצבך מאז שנבדקת ע"י הועדה הרפואית
הרופא מעיין בפרוטוקול הועדה הרפואית ומשווה בין הכתוב בו ובין הכתוב במסמכים הרפואיים החדשים ותוצאות הבדיקות העדכניות, ואם עולה מן המסמכים שאכן חלה החמרה במצבך, מצייד אותך הרופא התעסוקתי בטופס מיוחד עבור המוסד לביטוח לאומי לצורך פתיחה מחודשת והזמנתך לבדיקה חוזרת בפני הועדה הרפואית.
כאן אני נכנס לתמונה כעו"ד שמתמחה בביטוח לאומי בפרט, על מנת לתת ייעוץ באופן ספציפי לכל מקרה ומקרה לגופו, וליווי משפטי לרבות ייצוג מול הביטוח הלאומי החל משלב איסוף החומר והגשתו לרופא התעסוקתי ועד לייצוג בפני הועדה הרפואית ועריכת ערעורים במקרה הצורך, על מנת שתוכל להבטיח את מימוש מלוא הזכויות המגיעות לך וקבלת כל הכספים הממתינים לו בקופת המוסד לביטוח לאומי.

תביעות סיעוד בביטוח הלאומי

גמלת סיעוד יכולה להיות זמנית או לצמיתות. היא מוענקת למי שעבר את גיל הפרישה, וזקוק לעזרה שוטפת בחיי היום יום, יש לעמוד בכמה תנאים לאחר שיימצא כי המבוטח עונה על התנאים המבוטח יבדק על-ידי איש מקצוע על מנת לקבוע מה מידת התלות של המבוטח בזולת. במידה ויקבע המוסד לביטוח לאומי כי המבוטח אינו עונה על לפחות אחד מששת התנאים אז גמלת הסיעוד תדחה.

תביעה במסגרת נכות כללית

אדם אשר מצבו הבריאותי הכללי קשה, וסובל מנכויות גבוהות בעקבות מחלות קשות כלשהן, פגיעות נפשיות או פגיעות גוף חמורות, יכול להגיש תביעה לביטוח לאומי במסגרת ענף נכות כללית. במסגרת תביעה זו יהיה על התובע להוכיח כי נכותו הרפואית הכוללת, בעקבות כל הבעיות הרפואיות מהן הוא סובל (ללא קשר לשאלה כיצד בעיות אלו נגרמו) מנכות רפואית העוברת את רף המינימום הקבוע בחוק וכי בעקבות נכות כללית זו, הוא איבד את כושר עבודתו בלמעלה מ-50% לפחות. במקרים שבן יעמוד התובע בתנאי הסף המפורטים בחוק, תשולם לו ע"י המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות חודשית בהתאם לגובה נכותו ושיעור אי כושר העבודה שנקבע לו במסגרת ועדה הרפואית.

תאונות עקב רשלנות

לצערנו, פעמים רבות נגרמות תאונות הגורמות לנזקי גוף משמעותיים אשר נובעות מסיבות שגורמים שונים אחראיים להם. כך למשל, תאונות באתרי נופש – למשל, החלקה באמבטיה, נפילה במדרגות, החלקה בחדר האוכל; תאונות בחנויות למוצרי מזון – למשל, פגיעה כתוצאה מנפילה של מוצרים, פגיעה מעגלה עמוסה במוצרים, החלקה בחנות; תאונות בחדר כושר – פגיעה ממכשיר כושר תקול, פגיעה עקב שימוש לא נכון במכשיר. לצערנו, פעמים רבות, הסיבות לתאונות השונות הינן תחזוקה לקויה, אחזקת צוות עובדים מצומצם ולא מספק, היעדר ניקיון ראוי, היעדר הדרכה ו/או פיקוח. כדאי לדעת שבכל מקרה בו ארעה תאונה, בין היתר, כתוצאה ממחדל ו/או רשלנות ואשר כתוצאה מהתאונה נגרמו נזקי גוף – זכאי הנפגע בתאונה לקבל פיצויים מאותו גורם, בגין כל נזקיו. עם זאת יודגש, כי על מנת שתקום הזכאות לפיצויים – יש להוכיח כי התאונה ארעה, בין היתר, כתוצאה מרשלנותו של אותו גורם.
פניה לגורם המתרשל כאשר נפגע בתאונה בשל רשלנות פונה לגורם הרשלן לכאורה בדרישה לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה – עשוי הנפגע להיתקל בשלל טענות הדוחות את דרישתו לקבלת פיצוי.

חשוב לדעת – כי תשובת אותו גורם ו/או חברת הביטוח המבטחת אותו– איננה סוף פסוק; ובכל מקרה, לא מומלץ לוותר על תביעה או לסיים תביעה ללא ייצוג של עורך דין המתמחה בתחום ו/או ללא היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום, לכל הפחות.

נפילה ברשות הרבים​

אדם נפגע עת הלך בשטח השייך לרשות עירונית ונפל לבור, האם זכאי הוא לפיצוי? אם הנפילה הינה תוצאה של מפגע באזור ציבורי שנמצא באחריותה של עירייה- מגיע לכם פיצוי בגין פגיעתכם זו. גם אם הנפילה ארעה בחניון פרטי, באוניברסיטה, במפעל או בחנות – ככל שיש מפגע ובעל הנכס התרשל – מגיע לכם פיצוי.
לדוגמה:
1.אדם מתהלך על מדרכה שבורה באופן מסוכן, נופל ונפגע.
2.נפילה בגין מדרכה לא רציפה, לא אחידה
3.החלקה על מדרגות שבורות,
4.החלקה עקב חסר במעקה או אמצעי אחיזה
וכו'.
בעניין זה קבע בית המשפט לא אחת, אמנם כבישים, דרכים ומדרכות אינם משטח סטרילי ואדם עיניו בראשו ועליו להיזהר ממפגעים אלו, אך יחד עם זאת, חובתה של הרשות המקומית ו/או בעל השטח לעשות כל הדרוש לשמירה על בטחון המבקרים בשטחם, ולהם האחריות לספק מקום בטוח להסתובב בו. כאשר אדם נפגע ממפגע כלשהו, ובעל השטח / העירייה בו מצוי המפגע, לא מילא חובתו להסרת המפגע מרשות הרבים, יש להטיל חבות על בעל השטח ו/או העירייה על שנמנעו מתיקון הליקוי ובכך נגרם נזק. הם אחראיים על אחזקה תקינה של הדרכים והמדרכות שבתחומם. וככאלה עליהם לדאוג לתקינותם, לצפות כי הולך רגל עלול להיתקל בבור או מפגע ולדאוג לתיקונו מבעוד מועד. מכאן, עשויה לקום אחריותם של הרשות המקומית / בעל שטח פרטי, למפגעים המהווים מכשול מהותי אשר לא תוקנו על ידם, ובגינם נגרם נזק לעוברי אורח.
אם נפלתם עקב מפגע כלשהו יש:
לצלם את מקום האירוע והמפגע.
לשמור פרטי עדים למקרה.
לגשת לבית חולים או קופת חולים ולתאר במדויק כיצד ארעה פגיעתכם.
ככל שאכן מדובר במפגע רציני ניתן יהיה להכריע בשאלת האחריות ולהתקדם לשאלת הנזק, היינו גובה הפיצוי.

תביעה במסגרת תאונות דרכים

החוק לפיצוי נפגעי תאונת דרכים הוא אחד החוקים הטובים במדינת ישראל, חוק של מדינת רווחה שנועד לעזור לנפגעי תאונת דרכים. הדבר מתבטא בשני אופנים לפחות:

1. כל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפצוי, בין אם הוא אשם בתאונה או לא, בין אם מדובר בתאונה קטנה או בתאונה משמעותית.

2. שכר הטרחה של עורך הדין שמייצג בתיק משולם ע"י חברת הביטוח ולא על ידי הנפגע עצמו. שכר הטרחה קבוע בחוק ולא משתנה ממשרד למשרד. שכר הטרחה הינו 8%, 11% או 13%.

דילוג לתוכן דילוג לתוכן